People of Outward Bound Malaysia

COUNCIL MEMBERS

 1. Dato’ Seri Talaat bin Haji Husain (President)
 2. Dato’ Dr. Mohamad Hashim bin Ahmad Tajudin (Vice-President)
 3. Dato’ Ham Ah Nee @ Hum Ah Nee
 4. Tan Sri Ir. (Dr) Mohamed Al Amin bin Abdul Majid
 5. Professor Dato’ Dr. Sothi Rachagan A/L Sinnathurai
 6. Dato’ Ng Tieh Chuan
 7. Dato’ Abdul Aziz bin Mat
 8. Dato’ Azlan bin Shahrim
 9. Mr. Rosely @ Mohamed Ross bin Mohd Din

 

MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS

 1. Dato’ Dr. Mohamad Hashim bin Ahmad Tajudin (Chairman of Management Committee)
 2. Dato’ Azlan bin Shahrim
 3. Dato’ Ir. Azizuddin bin Meor Hamzah
 4. Mr. Rosely @ Mohamed Ross bin Mohd Din
 5. Mr. Ariffin bin Mohamed Yusof
 6. Mr. Benny Soh Seow Leng
 7. Mr. Azlan Rudy Malik

 

SENIOR MANAGEMENT

 1. First Admiral Dato’ Ismail bin Abdullah (Rtd)